پنل کنترل-پلی کربنات - صنایع مدار چاپی یگانهتولیدات

پنل کنترل-پلی کربنات

مواد اولیه:

Polycarbonate (mat and glassy)

ضخامت:

0.2 mm - 0.5 mm

ضخامت نهایی:

0.3 mm - 2 mm

تعداد رنگ در فایل سفارش:

Unlimited

حداقل سفارش:

1 m2