مجموعه يکپارچه توليد مدار چاپي يگانه

برای ساخت و تولید مدار چاپی با کیفیت؛ دانش نوین شیمی، الکترونیک پیشرفته، مکانیک، چاپ، اپتیک و کامپیوتر مورد نیاز است.

این فرآیند یک پروسه بسیار پیچیده و تکنیکال است که دانش خاص، تجربه و تجهیزات با تکنولوژی بالا نیاز دارد. از واحد مهندسی الکترونیک که بررسی اولیه فایل سفارش pcb شما را به عهده دارد تا آخرین مرحله‌ی تولید بُرد مدار چاپی، همگی در مجموعه‌ی یگانه مدار الکترونیک به صورت یکپارچه قرار دارد.

تسلط و کنترل کامل در اجرای سفارشات شما، نتیجه 23سال تجربه ماست.