گواهینامه ها و استانداردها - صنایع مدار چاپی یگانهگواهینامه ها و استانداردها

کیفیت، کیفیت و کیفیت . . .

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 و مدیریت رضایت مشتری ISO 10004-2012 و به کارگیری استاندارد IPC-A-600 در تولید مدار چاپی، تضمین کننده‌ی تولید سفارشات شما با بهترین کیفیت می‌باشد.

گواهینامه‌ها در رابطه با این موضوعات صادر شده و اجرا می‌گردند.

Creation, editing & preparation of CAD-Data for production of printed circuit board & production and assembly of printed circuit board.

گواهینامه های ما

 • گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008

  این گواهینامه با استفاده از روش‌های خاص کنترل و مدیریتی، ارائه خدمات و تولید محصولات مطابق با استانداردهای بالا را تضمین می‌نماید.
 • گواهینامه سنجش رضایت مشتری ISO 10004-2012

  این گواهینامه به بالا یردن توانمندی سازمان برای افزایش رضایت مشتری و ایجاد رویکرد مشتری محور و ارتباط با مشتریان کمک کرده و پیگیری مبنایی برای بازنگری و تحلیل مداوم فرایند رضایت مشتری را امکان پذیر می نماید.
 • استاندارد IPC-A-600

  تولیدات ما مطابق با الزامات تعیین شده توسط استاندارد IPC-A-600 در کلاس دو انجام می‌گیرد.

  به کارگیری این استاندارد به عنوان مرجع جهانی تولید مدار چاپی تضمین می‌نماید که مشتریان سفارشات خود را با کیفیت بالا و یکنواخت دریافت نمایند.