درباره ما - صنایع مدار چاپی یگانه

1994-2024
29YEARS


درباره ما

شروع-ادامه

فعالیت یگانه مدار الکترونیک از 29 سال پیش در بازاری که همیشه در حال تغییر بوده است، آغاز شده و ادامه دارد. ما به ابتکار و نوآوری در ارائه خدمات و برآورده کردن نیازهای جدید مشتریانمان با هدف بهترين كيفيت تكيه کردیم. مشتریان یگانه مدار از افراد علاقه‌مند به تحقیق و توسعه تا شرکت‌های بزرگ و شناخته شده ایران می‌باشند. در طول سال‌ها به همراه آن‌ها رشد کرده‌ایم و هم اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌ی ما می‌باشند.

مشتریان ما در طول سال‌ها، تولیدات مهم خود را به ما سپردند و به هدف‌هایی که برای خود برگزیده بودند نزدیک‌تر شده‌اند.

آرام آرام گام برداشتیم و با همراهی و حمایت مشتریانمان زودتر به مقصد رسیدیم و همچنان به آینده‌ای بهتر می‌اندیشیم و انتظار آن را داریم.